19.06.2023

Вітаємо Бандурко Олену Іванівну з захистом дисертації доктора філософії

15 червня 2023 року старший викладач кафедри ІПЗЕ Бандурка Олена Іванівна успішно захистила дисертацію доктора філософії за спеціальністю 121 «Інженерія програмного забезпечення» на тему “Методи і алгоритми аналізу геоданих для рішення задачі оцінки антропогенного впливу на довкілля”.

Захист відбувся у спеціалізованій вченій раді ДФ 26.002.25 Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського». Голова ради – д.т.н., професор Корнага Я.І., декан ФІОТ КПІ імені Ігоря Сікорського; члени ради: д.т.н., доцент Коваль О.В. (КПІ імені Ігоря Сікорського), д.т.н., доцент Мусієнко А.П. (КПІ імені Ігоря Сікорського),  д.т.н., професор Бичков О.С. (КНУ імені Тараса Шевченка), д.т.н., доцент Жебка В.В. (Державний університет телекомунікацій).

Вітаємо Олену Іванівну із присудженням ступеня доктора філософії!