Освітні програми для магістрів

Освітньо-професійна програма магістрів «Інженерія програмного забезпечення інтелектуальних кібер-фізичних систем в енергетиці» другого (магістерського) рівня вищої освіти розміщена за цим посиланням (https://osvita.kpi.ua/121_OPPM_IPZIKFSE).

Гарант освітньої програми: професор кафедри ІПЗЕ, д.т.н. НЕДАШКІВСЬКИЙ Олексій Леонідович

Електронна адреса гарантаnedaskevskii_oleksii@lll.kpi.ua

Освітньо-професійна програма спеціальності 121, магiстр – “Інженерія програмного забезпечення інтелектуальних кібер-фізичних систем в енергетиці

Результати опитування: 26.06.2023 – 10.07.2023 р.

Відгук на ОППМ від ТОВ УІТ

Відгук на ОППМ від ТОВ Квалітек

Відгук на ОППМ від НАНУ ІПМвЕ

Витяги з протоколів

Освітньо-наукова програма магістрів «Інженерія програмного забезпечення інтелектуальних кібер-фізичних систем в енергетиці» другого (магістерського) рівня вищої освіти розміщена за цим посиланням (https://osvita.kpi.ua/121_OPPM_IPZIKFSE) 

Гарант освітньої програми: професор кафедри ІПЗЕ, д.т.н. Барабаш Олег Володимирович, професор

Електронна адреса гаранта:    bar64@ukr.net

Освітньо-наукова програма спецiальності 121, магістр – “Інженерія програмного забезпечення інтелектуальних кібер-фізичних систем в енергетиці