Наукові школи

На кафедрі в 2023 – 2024 навчальному році формуються дві наукові школи:

1. Наукова школа професора Барабаша О.В. «Розвиток теорії функціональної стійкості інтелектуальних кібер-фізичних систем».

Представники наукової школи: д.т.н., професор Барабаш О.В., д.т.н., доцент Мусієнко А.П., д.т.н., професор Гаврилко Є.В., д.т.н., доцент Недашківський О.Л., д.т.н., доцент Федорова Н.В.  к.ф.-м.н., доцент Свинчук О.В., к.т.н., доцент Шуклін Г.В., PhD Бандурка О.В., ст. викл. Колумбет В.П., асп. Макарчук А.В.

Останні найбільш вагомі наукові праці:

Собчук В.В., Барабаш О. В., Мусієнко А.П. Основи забезпечення функціональної стійкості інформаційних систем підприємств в умовах впливу дестабілізуючих факторів: монографія. Київ: Міленіум, 2022. 272 с. (затверджено вченою радою КПІ імені Ігоря Сікорського 27 червня 2022 року, протокол № 4).

https://www.researchgate.net/publication/363474851_Basis_for_functional_stability_of_information_systems_businesses_under_the_influence_of_destabilizing_factors

Під керівництвом Барабаша О.В. підготовлено 5 докторів наук, 12 кандидатів наук, 1 PhD.

2. Наукова школа професора Коваля О.В. «Розвиток теорії обробки та розпізнавання інформаційних сигналів інтелектуальних кібер-фізичних систем».

Представники наукової школи: д.т.н., доцент Коваль О.В., д.т.н., професор Верлань А.А., к.т.н., доцент Кузьміних В.О., к.т.н., доцент Гагарін О.О., к.т.н. Варава І.А., к.т.н. Шпурик В.В.,  к.т.н., доцент Гусєва І.І., к.т.н., доцент Ковальчук А.М., к.т.н. Смаковський Д.С., ст. викл. Дацюк О.А., асп. Гейко О.О., Голець В.О., Олексій А.О., Пироговська Т.В., Дембицький В.В.

Останні найбільш вагомі наукові праці:

Додонов О.Г., Сенченко В.Р., Коваль О.В. Аналітика й знання в компютерних системах. Монографія. Інститут проблем реєстрації інформації НАН України. Національний технічний університет України «Київський політехничний інститут імені Ігоря Сікорського», Київ, 2020, 315 с.

Положення про наукові школи КПІ імені Ігоря Сікорського