Напрямки досліджень

Основні напрями інноваційно наукової діяльності кафедри – Показати

На кафедрі ІПЗЕ науково-дослідна робота здійснюється за наступними напрямками інноваційного розвитку:

  • математичне моделювання динамічних об’єктів та систем;
  • збереження навколишнього середовища та сталий розвиток;
  • нові комп’ютерні засоби та технології інформатизації суспільства;
  • новітні ресурсозберігаючі технології в енергетиці, промисловості та агропромисловому комплексі;
  • діагностика і методи лікування найпоширеніших захворювань.

Список ініціативних НДР кафедри на 2022-2023 навчальний рік

1. НДР «Програмне забезпечення системи підтримки прийняття рішень забезпечення техногенно-екологічної безпеки», Д/р 0121U109761, 2021 – 2024. Керівник роботи д.т.н., проф. Гаврилко Є.В., відповідальний виконавець к.т.н. Смаковський Д.С.

2. НДР «Управління ризиками сталого розвитку території з використанням методів штучного інтелекту», Д/р 0120U105256, 2020 – 2024.  Керівники роботи к.т.н. Шпурик В.В., к.е.н. Караєва Н.В. Відповідальний виконавець ст. викладач Бандурка О.І.

3. НДР «Методи забезпечення функціональної стійкості розподілених інформаційних систем підприємств»,  Д/р 0121U108334, 2021 – 2025.  Керівники роботи д.т.н., проф. Барабаш О.В.,  д.т.н., доц. МусієнкоА.П., відповідальний виконавець к.т.н., доц. Свинчук О.В.

4. НДР «Методи і алгоритми оптимізації розпізнавання образів на основі методів машинного навчання», Д/р 0121U109207, 2021 – 2023. Керівник роботи к.т.н. Шалденко О.В., відповідальний виконавець асп. Мельниченко А.В.

5. НДР «Розробка алгоритмів і методів збору та обробки великих даних для оцінки параметрів діяльності організації». Д/р 0121U110722, 2021 – 2025.  Керівник роботи к.т.н., доц. Кузьміних В.О., відповідальний виконавець здобувач Тараненко Р.В.

6. НДР «Методи та засоби формування ГІС-представлення середовища моделювання розповсюдження фізичних сигналів в акваторії», Д/р 0122U201021, 2022 – 2023. Керівник к.т.н., доц., Відмінник освіти України Гагарін О.О., відповідальний виконавець зав. лабораторії Гайдаржи В.І.

7. НДР «Методи та засоби супроводження системи комп’ютерного моделювання експериментів з проведення та оцінки математичних моделей складної технічної системи» Д/р 0122U202052, 2022 – 2025.  Керівник к.т.н. Варава І.А., відповідальний виконавець зав. лабораторії Гайдаржи В.І.