V міжнародна конференція “Перспективи впровадження інновацій у атомну енергетику”

При підготовці наукових керівників д.т.н., проф. кафедри ІПЗЕ Федорової Н.В. та ст.викладача кафедри ІПЗЕ Сарибоги Г.В. студент третього курсу групи ТВ-12 Куруч Іван виступив з доповіддю на тему «BigData процесінг Цифрового Двійника НБК».