Кафедра інженерії програмного забезпечення в енергетиці

Спеціальність 121 «Інженерія програмного забезпечення» Освітня програма – Інженерія програмного забезпечення інтелектуальних кібер-фізичних систем в енергетиці

Кафедра ІПЗЕ готує фахівців високого рівня з інженерії програмного забезпечення у таких сферах: розробка новітніх систем управління складними технічними та організаційними системами, зокрема, енергетичними; розвиток нових технологій при розробці та впровадженні інтелектуальних систем; розв’язання задач з підвищення ефективності будь-яких систем за допомогою технологій штучного інтелекту, машинного навчання, обробки великих даних, технологій інтернету речей, граничної та хмарної аналітики, розробки веб- та мобільних додатків. Студенти досліджують особливості технологій інтелектуального аналізу даних, використовують засоби підтримки паралельних обчислень та створюють адаптивні розподілені системи реального часу.

Приділяється увага як базовим дисциплінам з теорії та практики алгоритмізації та програмування, комп’ютерного моделювання складних систем, формування і використання баз даних та знань, розробки трансляторів, управління IT-проектами, так і більш специфічним, притаманним саме цьому напряму: паралельним обчисленням, хмарним технологіям, асинхронному програмуванню, методології DevOps, крос платформному програмуванню, проектуванню та розробці інтелектуальних програмних застосунків та їх тестуванню, дисциплінам з розробки програмного забезпечення мобільних пристроїв, Інтернету речей та веб-програмування. Навчання на кафедрі передбачає вивчення таких мов програмування: C#, C++, Java, PHP, Javascript, Prolog, Lisp, Erlang, Python. Мови роботи зі структурованими даними: SQL, PL/SQL, ObjectScript. Системи керування базами даних: MS SQL Server, Oracle, MySQL, Cache, SQLight, MongoDB, IRIS, PostgreSQL.

Методи розроблення програмного забезпечення передбачають застосування штучного інтелекту, віртуальної та доповненої реальності, комп’ютерного зору, шаблонів проектування, архітектурних шаблонів MVC і MVP та інших сучасних архітектурних рішень і технологій. Кафедра інженерії програмного забезпечення в енергетиці (ІПЗЕ) створена в 2022 році шляхом поділу кафедрі автоматизації проектування енергетичних процесів і систем (АПЕПС), яка в свою чергу була створена у 1984 році в складі теплоенергетичного факультету на базі викладацького колективу загальноуніверситетської кафедри обчислювальної техніки в інженерних та економічних розрахунках та провідних наукових працівників наукової лабораторії «Автоматизованого проектування динамічних об’єктів та систем» з метою підвищення рівня використання комп’ютерних технологій студентами ТЕФ.

З 1986 року кафедра АПЕПС почала готувати спеціалістів за спеціальністю “Інформаційні технології проектування”, а в 1990 році був відкритий прийом на нову для України та єдину на той час в університеті спеціальність з інженерії програмування “Програмне забезпечення автоматизованих систем”.

Навчальні плани та дисципліни постійно оновлюються відповідно до вимог ринку розробки програмного забезпечення. Особливістю кафедри є те, що до навчального процесу залучаються як провідні фахівці галузі, так і вчені закордонних вищих навчальних закладів. До викладацького складу кафедри входять 26 викладачів, з яких 8 докторів наук, 11 кандидатів наук.

Студенти приймають участь у програмах академічної мобільності в рамках програм Erasmus+ в навчальних закладах Іспанії, Італії, Люксембургу, Мальти, Нідерландів, Німеччини, Норвегії, Польщі, Португалії, Туреччини, Франції, Хорватії, Чехії.

Академічна мобільність студентів в рамках програм Erasmus+, Малага (Королівство Іспанія)

Науковий напрям роботи. Науково-освітня група кафедри входить до міжнародного консорціуму (координатор – SketchPixel, Португалія) в рамках проекту CRASH – Development of a high precision reconstruction system designed to be used in a professional simulation environment related with real crash events. Співробітники та студенти кафедри приймають участь у міжнародних наукових проектах в рамках науково-дослідного центру Smart City Research Center, Політехнічний інститут м. Томар, Португалія (проекти Driver’s Behavior Cognition Based on Mobile Phone Sensors та General Purpose Image Similarity Calculation for Heterogeneos Applications).

Закордонними партнерами кафедри є: Політехнічний інститут м. Томар (Португалія), Норвезький університет природничих та технічних наук, (м. Йовік, Королівство Норвегія), Університет Малаги (Королівство Іспанія), Промисловий Університет Цілу – Академія наук провінції Шаньдун (КНР), Гуандунський союз (Гуанчжоу), Інноваційний центр кібертехнологій Чунцин Лянцзян, Альянс університетів міст–побратимів м. Гуанчжоу, Шаньдунcький університет науки та технологій (м. Циндао, провінція Шаньдун, КНР) Академія ICT Huawei.

Візит представників Політехнічного інституту м. Томар (Португалія) в КПІ ім. Ігоря Сікорського

Успішно функціонують створені на базі Особливого конструкторського бюро «Шторм» Науково-дослідної частини університету та кафедри спільна китайсько-українська наукова та інноваційна гідроакустична лабораторія, а також китайсько-український центр інженерних інновацій.

Проводяться спільні наукові дослідження за такими напрямами: розробка програмного забезпечення моделювання фізичних полів морського багатошарового середовища, консолідація даних, інтелектуальний аналіз текстів, аналіз великих масивів даних, інтелектуальні транспортні системи, розробка та дослідження цифрових двійників, зокрема, енергетичних систем, концептуальна розробка SMART-інфраструктури, кібер-фізичні системи.

Матеріальною базою проведення навчально-наукової діяльності співробітниками та студентами кафедри є створені в співпраці з українськими партерами-стейкхолдерами кафедри інститутські навчально-наукові лабораторії: комп’ютерного моделювання та кібер-фізичних систем, хмарних, туманних та граничних обчислень.

Лабораторія кібер-фізичних систем, хмарних, туманних та граничних обчислень

На кафедрі продовжується розвиток заснованої доктором технічних наук, професором, Академіком інженерної академії наук, Лауреатом Державної премії України в галузі науки і техніки Володимиром Георгійовичем Сліпченком наукової школи «Комп’ютерний моніторинг процесів і систем» в напрямі розробки програмних систем доктором технічних наук, доцентом, Академіком інженерної академії наук, Лауреатом Державної премії України, запрошеним професором Харбінського інженерного університету Ковалем О. В., кандидатами технічних наук, доцентом, Лауреатом Державної премії України Гагаріним О.О., доцентом Кузьміних В.О., Смаковським Д. С., Титенко С.В. й іншими. Формується наукова школа «Функціональна стійкість інформаційних систем» доктора технічних наук, професора Барабаша О.В.

На кафедрі викладають випускники кафедри АПЕПС, які вміло поєднують викладацьку та наукову діяльність, зокрема професор Сігайов А.О., доцент Гусєва І.І., доцент Смаковський Д.С., доцент Титенко С.В., ст. викладач, здобувач Дацюк О.А., ст. викладач, аспірант Колумбет В.П, асистент  Діденко О., асистент Олєнєва К.М., аспірант Пироговська Т.В., вед. інженер Євтушенко А. М.

За час навчання студенти мають змогу отримувати знання на предметних курсах професійного спрямування, що проводять відомі ІТ-компанії на кшталт ЕПАМ, Академія ICT Huawei.

Кафедра тісно співпрацює у навчальному та науковому напрямах з науково-дослідними інститутами Національної академії наук України, зокрема з Інститутом проблем реєстрації інформації НАН України та Інститутом проблем моделювання в енергетиці НАН України.

У межах проектів дуальної освіти, ініціативної наукової тематики та створення лабораторної бази кафедра співпрацює з компанією ЕПАМ, ТОВ «Інженерна логіка», ТОВ «Квалітект».

З 2022 року кафедру очолює доктор технічних наук, доцент Коваль Олександр Васильович.

Контактна інформація

Адреса кафедри: 03056, м. Київ, вул. Політехнічна, 6, КПІ ім. Ігоря Сікорського, НН ІАТЕ, кафедра ІПЗЕ, тел. 204-80-90

e-mail: avkovalgm@gmail.com

http://ipze.kpi.ua