Обговорення та пропозиції

У цьому розділі розміщено освітні програми для їх обговорення:

Освітньо-професійна програма “Інженерія програмного забезпечення інтелектуальних кібер-фізичних систем в енергетиці  першого (бакалаврського) рівня вищої освіти розміщена за цим посиланням: https://osvita.kpi.ua/sites/default/files/opfiles/121_OPPB_IPZIKFSE_2022.pdf

Гарант освітньої програми: Олександр Коваль, доктор технічних наук, проф, в.о. завідувача кафедри інженерії програмного забезпечення в енергетиці

Електронна адреса гаранта: Олександр Коваль <avkovalgm@gmail.com>

Освітньо-професійна програма магістрів «Інженерія програмного забезпечення інтелектуальних кібер-фізичних систем в енергетиці» другого (магістерського) рівня вищої освіти розміщена за цим посиланням (https://osvita.kpi.ua/121_OPPM_IPZIKFSE).

Гарант освітньої програми: професор кафедри ІПЗЕ, д.т.н. НЕДАШКІВСЬКИЙ Олексій Леонідович

Електронна адреса гарантаnedaskevskii_oleksii@lll.kpi.ua

Освітньо-наукова програма магістрів «Інженерія програмного забезпечення інтелектуальних кібер-фізичних систем в енергетиці» другого (магістерського) рівня вищої освіти розміщена за цим посиланням (https://osvita.kpi.ua/121_OPPM_IPZIKFSE) 

Гарант освітньої програми: професор кафедри ІПЗЕ, д.т.н. Барабаш Олег Володимирович, професор

Електронна адреса гаранта:    bar64@ukr.net

Освітньо-наукова програма “Інженерія програмного забезпечення” третього (доктор філософії) рівня вищої освіти знаходиться за цим посиланням (https://osvita.kpi.ua/121_ONPD_IPZ).
Гарант освітньої програми: завідувачка кафедри ПЗКС, д.т.н. Сулема Євгенія Станіславівна
Електронна адреса гаранта: sulema@pzks.fpm.kpi.ua

Пропозиції щодо вдосконалення освітніх програм надсилайте гарантам відповідних освітніх програм за зазначеними електронними адресами