Обговорення та пропозиції

Громадське обговорення щодо оновлення проєктів освітніх програм (2024) за спеціальністю 121 Інженерії програмного забезпечення галузі знань 12 Інформаційні технології

ПРОЕКТ Освітньо-професійної програми “Інженерія програмного забезпечення інтелектуальних кібер-фізичних систем в енергетиці першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Гарант освітньої програми: в.о. завідувача кафедри ІПЗЕ, д.т.н., професор КОВАЛЬ Олександр Васильович

Електронна адреса гаранта: avkovalgm@gmail.com

ПРОЕКТ Освітньо-професійної програми магістрів «Інженерія програмного забезпечення інтелектуальних кібер-фізичних систем в енергетиці» другого (магістерського) рівня вищої освіти

Гарант освітньої програми: професор кафедри ІПЗЕ, д.т.н. НЕДАШКІВСЬКИЙ Олексій Леонідович

Електронна адреса гарантаnedaskevskii_oleksii@lll.kpi.ua

ПРОЕКТ Освітньо-наукової програми магістрів «Інженерія програмного забезпечення інтелектуальних кібер-фізичних систем в енергетиці» другого (магістерського) рівня вищої освіти

Гарант освітньої програми: професор кафедри ІПЗЕ, д.т.н. БАРАБАШ Олег Володимирович

Електронна адреса гаранта:    bar64@ukr.net

Освітньо-наукова програма “Інженерія програмного забезпечення” третього (доктор філософії) рівня вищої освіти

Гарант освітньої програми: завідувачка кафедри ПЗКС, д.т.н. СУЛЕМА Євгенія Станіславівна
Електронна адреса гаранта: sulema@pzks.fpm.kpi.ua

Якщо у Вас є пропозиції щодо вдосконалення однієї з освітніх програм, звертайтеся до гаранта відповідної освітньої програми за зазначеною електронною адресою або заповнюйте форму, і Ваші побажання будуть розглянуті та враховані під час наступного оновлення освітніх програм.