Випускні роботи магістрів

Випускні роботи магістрів зберігаються за посиланням:

https://ela.kpi.ua/

Електронний архів наукових та освітніх матеріалів накопичує, зберігає, розповсюджує та забезпечує довготривалий, постійний та надійний доступ через Інтернет до наукових та освітніх матеріалів професорсько-викладацького складу, співробітників, студентів, аспірантів та докторантів КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Доступ до повних текстів матеріалів ELAKPI вільний в мережі Інтернет

Формування пошукового запиту

1. Обираймо фонд для перегляду його зібрань:

фонд «Навчально-науковий інститут атомної та теплової енергетики (НН ІАТЕ)»

підфонд «Магістерські роботи (ІПЗЕ)»

2. Обираємо Автора роботи або назву дисертації або керівника магістра

3. Отримуємо доступ до матеріалів дисертаційної роботи