Навчальні Програми дисциплін (СИЛАБУСИ)

Нормативні дисципліни

ЗО 1 Комп'ютерна дискретна математика

ЗО 2.1 Математичний аналіз. Частина 1. Диференціальне числення

ЗО 2.2 Математичний аналіз. Частина 2. Інтегральне числення

ЗО 3 Лінійна алгебра та аналітична геометрія

ЗО 4 Теорія ймовірностей

ЗО 5 Українська мова за професійним спрямуванням

ЗО 6 Історія науки і техніки

ЗО 7.1 Практичний курс іноземної мови. Частина 1

ЗО 7.2 Практичний курс іноземної мови. Частина 2

ЗО 8 Основи здорового способу життя

ЗО 9 Групова динаміка і комунікації

ЗО 10 Екологічна безпека та цивільний захист

ЗО 11 Філософські основи наукового пізнання

ЗО 12 Права і свободи людини

ЗО 13 Економіка ІТ індустрії та підприємства

ЗО 14.1 Практичний курс іноземної мови професійного спрямування. Чaстина 1

ЗО 14.2 Практичний курс іноземної мови професійного спрямування. Чaстина 2


ПО 1.1 Алгоритми та структури даних. Частина 1. Основи алгоритмізації

ПО 1.2 Алгоритми та структури даних. Частина 2. Структури даних

ПО 2.1 Основи програмування. Частина 1 Базові конструкції

ПО 2.2 Основи програмування. Частина 2. Методології програмування

ПО 3 Основи програмування. Курсова робота

ПО 4 Бази даних

ПО 5 Бази даних. Курсова робота

ПО 6.1 Компоненти програмної інженерії. Частина 1. Вступ до програмної інженерії

ПО 6.2 Компоненти програмної інженерії. Частина 2. Моделювання програмного забезпечення. Аналіз вимог до програмного забезпечення

ПО 6.3 Компоненти програмної інженерії. Частина 3. Архітектура програмного забезпечення

ПО 6.4 Компоненти програмної інженерії. Частина 4. Якість та тестування програмного забезпечення

ПО 7 Компоненти програмної інженерії. Курсова робота

ПО 8 Основи комп'ютерних систем і мереж

ПО 9 Безпека програмного забезпечення

ПО 10 Переддипломна практика

ПО 11 Дипломне проєктування

ПО 12 Об'єктно орієнтований аналіз та конструювання програмних систем

ПО 13 Фізичні основи кібер-фізичних систем

ПО 14 Проектування кібер-фізичниих систем

ПО 15 Архітектура системного програмного забезпечення

ПО 16 Основи Веб-програмування

ПО 17 Основи Веб-програмування. Курсова робота

ПО 18 Моделі та засоби управління ІТ-проектами

ПО 19 Методологія розробки інтелектуальних комп'ютерних програм

ПО 20 Методології розробки інтелектуальних комп'ютерних програм. Курсова робота

ПО 21 Основи розробки трансляторів

ПО 22 Розробка програмного забезпечення мобільних пристроїв

ПО 23 Розробка програмного забезпечення мобільних пристроїв. Курсова робота

ПО 24 Побудова масштабованих систем обробки даних у реальному часі

Вибіркові дисципліни


ПВ 1 Технології DevOps

ПВ 1 Процеси неперервної інтеграції і деплойменту

ПВ 1 Системи керування версіями


ПВ 2 Основи Інтернету речей

ПВ 2 Програмне забезпечення мереж передачі даних


ПВ 3 Аналіз об'єктів інформатизації

ПВ 3 Дослідження операцій

ПВ 3 Сценарний аналіз бізнес-процесів


ПВ 4 Асинхронне програмування

ПВ 4 Технології паралельних та розподілених обчислень


ПВ 5 Математичні моделі процесів і систем

ПВ 5 Математичне моделювання та оптимізація процесів і систем

ПВ 5 Теорія автоматичного управління


ПВ 6 Технології Python для розробки веб-застосунків


ПВ 7 Інтелектуальні бази та сховища даних

ПВ 7 Постреляційні бази даних

ПВ 7 Розподілені бази даних


ПВ 8 Логічне програмування

ПВ 8 Методи обробки природної мови

ПВ 8 Функційне програмування (HASKELL)


ПВ 9 Інфографіка в програмному забезпеченні

ПВ 9 Офісне програмування (VBA)

ПВ 9 Сховища даних для бізнес аналітики


ПВ 10 Нечіткі моделі прийняття рішень

ПВ 10 Оптимальні стратегії управління в умовах невизначеності

ПВ 10 Сучасні методи прийняття рішень


ПВ 11 Машинне навчання

ПВ 11 Машинне навчання (English)

ПВ 11 Новітні мови програмування

ПВ 11 Новітні мови програмування (English)

ПВ 11 Тестування програмного забезпечення на проникнення

ПВ 11 Тестування програмного забезпечення на проникнення (English)


ПВ 12 Крос-платформне програмування

ПВ 12 Кросплатформна розробка мобільних застосунків

ПВ 12 Мульти- та кросплатформне програмне забезпечення

Нормативні дисципліни

ЗО 1 Комп'ютерна дискретна математика

ЗО 2.1 Математичний аналіз. Частина 1. Диференціальне числення

ЗО 2.2 Математичний аналіз. Частина 2. Інтегральне числення

ЗО 3 Лінійна алгебра та аналітична геометрія

ЗО 4 Теорія ймовірностей

ЗО 7.1 Практичний курс іноземної мови. Частина 1

ЗО 7.2 Практичний курс іноземної мови. Частина 2

ЗО 8 Основи здорового способу життя

ЗО 9 Групова динаміка і комунікації

ЗО 10 Екологічна безпека та цивільний захист

ЗО 11 Філософські основи наукового пізнання

ЗО 12 Права і свободи людини

ЗО 13 Економіка ІТ індустрії та підприємства

ЗО 14.1 Практичний курс іноземної мови професійного спрямування. Чaстина 1

ЗО 14.2 Практичний курс іноземної мови професійного спрямування. Чaстина 2


ПО 1.1 Алгоритми та структури даних. Частина 1. Основи алгоритмізації

ПО 1.2 Алгоритми та структури даних. Частина 2. Структури даних

ПО 2.1 Основи програмування. Частина 1 Базові конструкції

ПО 2.2 Основи програмування. Частина 2. Методології програмування

ПО 3 Основи програмування. Курсова робота

ПО 4 Бази даних

ПО 5 Бази даних. Курсова робота

ПО 6.1 Компоненти програмної інженерії. Частина 1. Вступ до програмної інженерії

ПО 6.2 Компоненти програмної інженерії. Частина 2. Моделювання програмного забезпечення. Аналіз вимог до програмного забезпечення

ПО 6.3 Компоненти програмної інженерії. Частина 3. Архітектура програмного забезпечення

ПО 6.4 Компоненти програмної інженерії. Частина 4. Якість та тестування програмного забезпечення

ПО 7 Компоненти програмної інженерії. Курсова робота

ПО 8 Основи комп'ютерних систем і мереж

ПО 9 Безпека програмного забезпечення

ПО 10 Переддипломна практика

ПО 11 Дипломне проєктування

ПО 12 Об'єктно-орієнтований аналіз та конструювання програмних систем

ПО 13 Фізичні основи кібер-фізичних систем

ПО 14 Проектування кібер-фізичниих систем

ПО 15 Архітектура системного програмного забезпечення

ПО 16 Основи Веб-програмування

ПО 17 Основи Веб-програмування. Курсова робота

ПО 18 Моделі та засоби управління ІТ-проектами

ПО 19 Методологія розробки інтелектуальних комп'ютерних програм

ПО 20 Методології розробки інтелектуальних комп'ютерних програм. Курсова робота

ПО 21 Основи розробки трансляторів

ПО 22 Розробка програмного забезпечення мобільних пристроїв

ПО 23 Розробка програмного забезпечення мобільних пристроїв. Курсова робота

ПО 24 Побудова масштабованих систем обробки даних у реальному часі

Вибіркові дисципліни

DevOps

ПВ 1 Процеси неперервної інтеграції і деплойменту

Системи керування версіями


Програмне забезпечення мереж передачі даних

Основи Інтернету речей


ПВ 3 Аналіз об'єктів інформатизації

ПВ 3 Дослідження операцій

ПВ 3 Сценарний аналіз бізнес-процесів


ПВ 4 Асинхронне програмування

ПВ 4 Технології паралельних та розподілених обчислень


ПВ 5 Математичні моделі процесів і систем

ПВ 5 Математичне моделювання та оптимізація процесів і систем

ПВ 5 Теорія автоматичного управління


ПВ 8 Логічне програмування

ПВ 8 Методи обробки природної мови

ПВ 8 Функційне програмування (HASKELL)ПВ 9 Інфографіка в програмному забезпеченні

ПВ 9 Офісне програмування (VBA)

ПВ 9 Сховища даних для бізнес аналітики


ПВ 11 Машинне навчання

ПВ 11 Машинне навчання (English)

ПВ 11 Новітні мови програмування

ПВ 11 Новітні мови програмування (English)

ПВ 11 Тестування програмного забезпечення на проникнення

ПВ 11 Тестування програмного забезпечення на проникнення (English)


ПВ 12 Крос-платформне програмування

ПВ 12 Кросплатформна розробка мобільних застосунків

ПВ 12 Мульти- та кросплатформне програмне забезпечення