Освітня програма

https://osvita.kpi.ua/121_ONPD_IPZ

Ступінь вищої освіти: доктор філософії
Назва освітньої програми англійською мовою: Software Engineering
ID освітньої програми в ЄДЕБО: 46344

Освітню програму акредитовано
(строк дії сертифікату про акредитацію 01.07.2027)

Опис освітньої програми

https://osvita.kpi.ua/sites/default/files/opfiles/121_ONPD_IPZ_2022.pdf