Інженерія програмного забезпечення — 121 спеціальність

Любиш програмування? В майбутньому плануєш пов’язати з цим своє життя? Подобається професія інженер програмного забезпечення? Навчання на кафедрі ІПЗЕ в КПІ ім.І.Сікорського саме для тебе. Тут ти постійно будеш знаходитись в оточенні однодумців, будеш отримувати найсвіжіші знання з усіх областей програмування. Тебе будуть навчати не просто викладачі, а справжні практики, які тривалий час працюють в топових сучасних ІТ-компанія, або є розробниками власних програмних продуктів.

Навчаючись у нас на спеціальності програмна інженерія, ти будеш отримувати найновіші знання у всіх сферах науки, які стосуються розробки програмного забезпечення для мобільних пристроїв, ПК, web-програмування. Навіть, якщо ти тільки знайомишся з даним напрямом, ми зробимо все, щоб ти зрозумів,  що таке мова програмування, з нуля допоможемо опанувати основи програмування.

 • сучасній розробці та проектуванню ПЗ
 • математичним основам
 • алгоритмам та структурам даних
 • об’єктно-орієнтованому, декларативному, системному, паралельному програмуванню
 • програмуванню на платформі .NET
 • web-програмуванню
 • веб-дизайну
 • технології, які застосовуються в моделюванні ПЗ
 • системам керування БД
 • створенню та роботі з різними операційними системами
 • основам роботи з комп’ютерними мережами
 • технологіям захисту інформації
 • технологіям обробки всіх видів інформації
 • методам оптимізації командної роботи в проектах
 • методам розробки та впровадження штучного інтелекту
 • англійська стане другою рідною мовою.

Освітня програма – Інженерія програмного забезпечення інтелектуальних кібер-фізичних систем в енергетиці (нова освітня програма за якою навчаються студенти з 1 по 3 курс)

Мета освітньої програми полягає у підготовці висококваліфікованих конкурентоспроможних фахівців у галузі інженерії програмного забезпечення, здатних вирішувати спеціалізовані задачі та практичні проблеми, що пов’язані із розробленням, супроводженням та забезпеченням якості програмного забезпечення, інноваційної діяльності у сфері інтелектуальних кібер-фізичних систем, мобільних пристроїв та веб-технологій, що передбачає тісну взаємодію з представниками академічної та науково-технічної бізнесової спільнот в умовах:

 • науково-технічного  технологічного прогресу та сталого розвитку суспільства;
 • інтернаціоналізації освіти;
 • трансформації ринку праці шляхом взаємодії зі стейкхолдерами;
 • всебічного професійного, інтелектуального, соціального та творчого розвитку особистості в освітньо-науковому середовищі.

Нова освітня програма Інженерія програмного забезпечення інтелектуальних кібер-фізичних систем в енергетиці є результатом еволюційного розвитку та удосконалення попередньої освітньої програми Інженерія програмного забезпечення розподілених систем. Вона враховує передові тенденції розвитку ІТ-технологій та гармонійно поєднує у собі сильні сторони блоків вибіркових дисциплін.

Освітня програма – Інженерія програмного забезпечення розподілених систем (попередня освітня програма за якою навчаються студенти 4 курсу)

Отримати диплом зі званням інженер програмного забезпечення ти можеш вибравши один із двох блоків вибіркових дисциплін:

 • «Програмне забезпечення розподілених систем та Web-технологій»;
 • «Програмне забезпечення кібер-енергетичних систем».

«Блок №1 «Програмне забезпечення розподілених систем та Web-технологій»

Це не тільки створення веб сайту. З розвитком локальних та глобальних мереж продовжується тенденція збільшення попиту на розподілені програмні системи, функції яких виконуються на кількох обчислювальних вузлах, а дані зберігаються в різних сховищах мережі. При чому переважна більшість програм навіть для внутрішнього користування компаній мають web-інтерфейс і розміщуються, відповідно, у глобальній web-мережі. Саме розробників таких програмних комплексів готують за даним напрямом. Приділяється увага як базовим дисциплінам з програмування, моделювання складних систем, формування і використання баз даних та знань, розробки трансляторів, математичного моделювання, управління IT-проектами, так і більш специфічним, притаманним саме цьому напряму: паралельним обчисленням, GRID та хмарним технологіям, постреляційним базам даних, комп’ютерній графіці, крос платформному програмуванню, системам штучного інтелекту, дисциплінам з розробки серверної та клієнтської частини web-додатків, створенню мобільних клієнтів web-систем.

В ході навчання на перших курсах студенти опановують основи технологій розробки мовою С++, а також на платформах .NET та JAVA, що дозволяє їм обрати профільну технологію для використання на старших курсах та в подальшій кар’єрі. Студенти працевлаштовуються як фахівці з розробки, підтримки та тестування програмного забезпечення різноманітних розподілених та web-систем, на кшталт, фінансових та аналітичних систем, бірж, систем управління клієнтами та ресурсами, мережевих ігор тощо.

«Блок №2 «Програмне забезпечення кібер-енергетичних систем»

Блок вибіркових дисциплін орієнтований на підготовку фахівців високого рівня у таких сферах:

 •  розробка новітніх систем управління складними енергетичними комплексами;
 •  розвиток нових технологій при розробці та впровадженні інтелектуальних систем;
 •  розв’язання задач з підвищення ефективності будь-яких систем за допомогою технологій штучного інтелекту;

Тут студенти досліджують особливості технологій інтелектуального аналізу даних, використовують засоби підтримки паралельних обчислень та створюють адаптивні розподілені системи реального часу.

Також тут вивчають паралельне та багатоядерне програмування для керування електронними пристроями, GRID та хмарні технології, методи машинного навчання, екосистему мов C/С++ стандарту POSIX.

В програмі також враховано розвиток веб-середовища: ми пропонуємо вивчати програмування інтелектуальних web-додатків, платформи .NET та JAVA.

З боку фізико-математичних наук, тут присутнє моделювання біо-систем, вивчення математичного апарату для побудови їх динамічних моделей та фізико-технічні основи новітніх енерготехнологій.

Особлива увага приділяється вивченню нової парадигми у програмуванні — агенто-орієнтованому програмуванню, в основі якого є застосування множини автономних взаємодіючих інтелектуальних агентів.

Наші випускники будуть працювати у сфері управління бізнес процесами та технологічними системами.

Чому потрібно вступати саме на кафедру ІПЗЕ в КПІ?

Диплом, який ти отримаєш на кафедрі ІПЗЕ — це краща рекомендація при  прийомі на роботу в найрізноманітніші ІТ компанії. Наші випускники працюють у сучасних компаніях, очолюють керуючі посади не тільки в Україні, а й за кордоном.

Основні дисципліни, які ти опануєш

Основні дисципліни професійної підготовки, які вивчають студенти всіх спеціальностей кафедри:

 • архітектура комп’ютерів і комп’ютерна схемотехніка;
 • основи програмування і алгоритмічні мови (C);
 • системне програмування (ASSEMBLER, С) і операційні системи (LINUX, WINDOWS);
 • об’єктно-орієнтовані мови та середовища програмування (C++, .NET, JAVA);
 • організація баз даних і розподілених БД (MySQL, MS SQL SERVER, ORACLE) з використанням технологій ODBC, ADO, ADO.NET, JDBC, JPA, Hibernate;
 • комп’ютерні мережі — локальні, корпоративні, глобальні;
 • засоби програмування мережевих застосунків (PHP, JavaScript (+Frameworks), REST, JSF, JMS, Spring MVC, ASP.NET);
 • засоби розподіленої обробки (COM/DCOM, CORBA, REMOTING, WCF, GRID, Web-Services);
 • графічне і геометричне моделювання (AUTOCAD, SOLIDWORKS, 3DMAX);
 • функціональне і логічне програмування (LISP, PROLOG) та системи штучного інтелекту;
 • методи і технології проектування інформаційних систем (моваUML, середовище Power Designer);
 • геоінформаційні системи (MAPINFO, ArcGIS); WEB-сервіси, мультимедійні технології і WEB-дизайн.

Завдяки отриманим знанням, випускники кафедри стають програмістами, web-розробниками, архітекторами інформаційних системи, тестувальниками, менеджерами проектів, аналітиками, реалізовують свої творчі здібності та займають високооплачувані посади в сфері інформаційних технологій.

Терміни навчання на освітні рівні бакалавр та магістр

Для здобуття освітнього рівня «бакалавр» потрібно пройти курс навчання тривалістю 3 роки 10 місяців.

Для здобуття освітнього рівня «магістр» потрібно пройти курс навчання тривалістю 1 рік 4 місяці (магістр професійний) або 1 рік 9 місяців (магістр науковий) додатково до навчання на рівень «бакалавр».

Форма навчання: денна, заочна.

Вступай на кафедру ІПЗЕ — стань одним з кращих українських програмістів!

Терміни навчання на освітньму рівні доктора філософії

Для здобуття освітнього рівня «доктор філософії» потрібно пройти курс навчання і досліджень тривалістю 4 роки. За період навчання необхідно підготувати і захистити дисертацію на здобуття наукового ступеню Доктора філософії.