Сертифікат НАЗЯВО на право підготовки докторів філософії по 121 спеціальності