Правові положення та довідкові матеріали до вступу на магістратуру

Вступ до магістратури 2024:

Розклад роботи атестаційних підкомісій за галуззю 12 “інформаційні технології”

Як зареєструватись на ЄВІ / ЄФВВ вступникам, які не зареєструвалися в основну сесію:

Інструкція та перелік документів

З 7 травня розпочинається реєстрація на вступні випробування, які проводяться з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання для вступу на другий (магістерський) рівень вищої освіти – єдиний вступний іспит (ЄВІ) та єдине фахове вступне випробування (ЄФВВ).

Закінчення реєстрації на ЄВІ/ЄФВВ – о 18 годині 29 травня.

Для складання ЄВІ потрібно зареєструватись з 07 травня до 29 травня (до 18.00) та з 24 червня до 15 липня скласти його.

При вступі до магістратури, тобі потрібно обов’язково скласти єдиний вступний іспит (ЄВІ), який складається з двох частин – іноземної мови за вибором вступника (англійська, німецька, французька або іспанська) та тесту загальної навчальної компетентності (ТЗНК) для перевірки необхідного рівня знань з критичного, аналітичного та логічного мислення.

В 2024 році ЄВІ обов’язковий при вступі до магістратури на всі спеціальності, для спеціальності “121 Інженерія програмного забезпечення” потрібно також скласти єдине фахове вступне випробування (ЄФВВ), яке включає необхідний предметний тест з інформаційних технологій.

 Як скласти ЄВІ/ЄФВВ?
• Спочатку потрібно обов’язково зареєструватись! Без реєстрації складання ЄВІ та ЄФВВ неможливе. Відповідно до Порядку організації та проведення вступних випробувань, що проводяться з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання для вступу на другий (магістерський) рівень вищої освіти, затвердженого наказом МОН №148 від 12 квітня 2023 р., реєстрація на ЄВІ та/або ЄФВВ можлива лише один раз в єдиному закладі вищої освіти (ЗВО).

ВСТУП ДО МАГІСТРАТУРИ – ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ КПІ ім. Ігоря Сікорського (kpi.ua)

Результати, які вступник отримає після успішного складання ЄВІ/ЄФВВ будуть дійсними при вступі до всіх ЗВО в Україні.

• Не зволікайте, місця у пунктах тестування обмежені, особливо якщо ви знаходитесь за кордоном!

ЄВІ/ЄФВВ за кордоном | Український центр оцінювання якості освіти (testportal.gov.ua)

 Як зареєструватися?
Для вступників до магістратури КПІ ім. Ігоря Сікорського у 2024 році приймальною комісією розроблено два алгоритми реєстрації:
• для випускників КПІ-2024 (які завершують навчання в 2024 році на бакалаврському рівні в КПІ ім. Ігоря Сікорського, та бажають вступити до магістратури)
• для випускників інших років та інших ЗВО  (які завершують навчання в 2024 році на бакалаврському рівні в інших ЗВО або вже мають диплом бакалавра, спеціаліста або магістра).

Коли:
• 07 травня – 29 травня 2024(до 18.00) – реєстрація на ЄВІ/ЄФВВ
• 17 червня – 21 червня – додатковий період реєстрації на ЄВІ/ЄФВВ
• 24 червня – 15 липня – основна сесія ЄВІ/ЄФВВ

Інформацію про результати основної сесії за шкалою 100–200 балів буде розміщено на інформаційних сторінках учасників до 20 липня, додаткової – до 20 серпня.

Детальніше на порталі Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО) – Вступні до магістратури

Якщо ти вступаєш до магістратури, тобі потрібно обов’язково скласти єдиний вступний іспит (ЄВІ), який складається з двох частин – іноземної мови за вибором вступника (англійська, німецька, французька або іспанська) та тесту загальної навчальної компетентності (ТЗНК) для перевірки необхідного рівня знань з критичного, аналітичного та логічного мислення. Для складання ЄВІ потрібно зареєструватись з 07 травня до 29 травня (до 18.00) та з 24 червня до 15 липня скласти його.

Для вступу на спеціальність 121 Інженерія програмного забезпечення, за кошти фізичних та / або юридичних осіб потрібно скласти ЄВІ, єдине фахове вступне випробування(ЄФВВ) та подати до розгляду мотиваційний лист.

У передбачених Порядком прийому випадках замість результатів ЄВІ (обох компонентів) використовуються результати співбесіди з іноземної  мови, замість результатів ЄФВВ – результат фахового іспиту;

Вступники, які планують здобувати ступінь магістра у КПІ ім. Ігоря Сікорського, мають обов’язково під час подання електронних заяв надати мотиваційний лист для вступу до університету. Що це таке? Мотиваційний лист – це викладена письмово у довільній формі інформація про твою зацікавленість у вступі до КПІ ім. Ігоря Сікорського та відповідні очікування, досягнення у навчанні та інших видах діяльності, власні сильні та слабкі сторони.

Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та  зарахування на навчання проводиться в такі строки:

Реєстрація для складання  ЄВІ / ЄФВВ07 травня – 1800 29 травня (основна сесія)
Терміни реєстрації заяв для участі у  фаховому іспиті*01 липня – 1800 дня, що передує  останньому дню завершення  проведення відповідних вступних  випробувань (згідно з розкладом, затвердженим  головою відповідної атестаційної  комісії)
Вступні  випробування Основна сесія ЄВІ,  ЄФВВ (для  спеціальностей  галузей знань 05, 06,  07, 08, 12, 28)24 червня – 15 липня; (за графіком, затвердженим  Міністерством освіти і науки  України) –
Фахові* 17 – 28 липня ** (згідно з розкладом, затвердженим  головою відповідної атестаційної  комісії)
Реєстрація електронних кабінетів вступників та завантаження необхідних документів розпочинаєтьсяз 01 липня*
Терміни реєстрації заяв для участі у  конкурсному відборі01 серпня – 22 серпня 1800
Термін оприлюднення рейтингового  списку вступників із зазначенням  рекомендованих до зарахування на  місця державного замовленняне пізніше 24 серпня
Закінчення строку виконання  вступниками вимог до зарахування  на місця державного замовленняне пізніше 1800 26 серпня
Термін оприлюднення списку  вступників із зазначенням  рекомендованих до зарахування на  місця за кошти фізичних та/або  юридичних осібне пізніше 28 серпня – І етап; не пізніше 30 серпня – ІІ етап
Закінчення строку виконання  вступниками вимог до зарахування  на місця, що фінансуються за кошти  фізичних та/або юридичних осібне пізніше 1700 30 серпня – І етап; не пізніше 1700 01 вересня – ІІ етап***
Терміни зарахування вступників: за державним замовленням за кошти фізичних та/або  юридичних осіб27 серпня; не пізніше 31 серпня – І етап; не пізніше 02 вересня – ІІ етап ***.
* Документ про попередню освіту має бути внесений до реєстрації першої заяви вступника на відповідній основі вступу.

На випадок необхідності, застосовуються спеціальні умови для участі у вступній кампанії на навчання для здобуття ступеня магістра: за результатами співбесіди з іноземної мови замість ЄВІ та/або фахового іспиту замість ЄФВВ.

Необхідною умовою застосування спеціальних умов участі у вступній кампанії є наявність в ЄДЕБО картки фізичної особи із зазначенням пільгової категорії та внесенням підтвердних даних, а також зазначення в заяві вступника щодо необхідності застосування спеціальних умов. Спеціальні умови вступу на навчання для здобуття ступеня магістра визначені у порядку прийому для здобуття вищої освіти в 2024 році.

Програма вступного комплексного фахового іспиту на здобуття освітнього ступеня магістра за спеціальних умов, в галузі знань 12 “Інформаційні технології”, 2024 рік.

Детальніше:

ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ КПІ ім. Ігоря Сікорського (pk.kpi.ua)