Вступ за сертифікатами ЗНО та НМТ

Якщо ти щойно закінчив школу або коледж, вже одержав документ про повну загальну середню освіту чи диплом молодшого спеціаліста, молодшого бакалавра або фахового молодшого бакалавра, твій наступний крок – скласти національний мультипредметний тест! Якщо ти вже складав його торік або склав зовнішнє незалежне оцінювання у попередні роки, ти можеш скористатись результатами цих тестувань. Але головне – ти маєш обрати майбутню професію та обдумати свій подальший шлях. Ти будеш вступати на освітній рівень бакалавра – це перший рівень вищої освіти. Твоє навчання в Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» буде тривати 4 роки (якщо ти завершив навчання у школі) або 3 роки (якщо ти маєш диплом молодшого спеціаліста, молодшого бакалавра чи фахового молодшого бакалавра). За результатами ти одержиш диплом про повну вищу освіту та право подовжити освіту на наступному рівні – у магістратурі.

У 2023 році для вступу використовують результати національного мультипредметного тесту (НМТ) з української мови, математики (обовʼязково) та фізики або іноземної мови (англійської, німецької, французької, іспанської), або хімії, або біології чи історії України (третій предмет за вибором вступника). Також можна скористатись результатами НМТ 2022 року (виключно повністю весь тест, міксувати результати НМТ-2022 та НМТ-2023 не можна) або результами зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) 2020-2021 років у будь-яких комбінаціях конкурсних предметів, які були закріплені у Правилах прийому до КПІ ім. Ігоря Сікорського 2020-2021 роках. Замість результату НМТ можна використати результат ЗНО з того самого конкурсного предмету, якщо різниця у балах не перевищує 15 балів. Реєстрація для складання НМТ розпочнеться 03 квітня та триватиме місяць. Основна сесія НМТ буду проводитись з 05 червня до 23 червня в Україні та 41 країні світу, тому ти зможеш скласти тестування навіть за межами країни. НМТ – це комплексний тест з трьох предметів, які ти будеш складати на комп’ютері у спеціальних центрах тестування впродовж 180 хвилин. Результат можна буде отримати одразу після завершення тестування. Деьтально про НМТ, структуру тестів та процедуру складання можна почитати на офіційному ресурсі Українського центру оцінювання якості освіти, який організовує та проводить тестування.

Цього року вступники, які планують здобувати ступінь бакалавра у КПІ ім. Ігоря Сікорського, мають обов’язково під час подання електронних заяв надати мотиваційний лист для вступу до університету. Що це таке? Мотиваційний лист – це викладена письмово у довільній формі інформація про твою зацікавленість у вступі до КПІ ім. Ігоря Сікорського та відповідні очікування, досягнення у навчанні та інших видах діяльності, власні сильні та слабкі сторони. Детальніше про мотиваційний лист, вимоги до нього та структуру можна почитати у нашому спеціальному розділі.

Для вступу за державним замовленням за іншими спеціальностями всі вступники мають подати результати НМТ або ЗНО та мотиваційний лист. Для вступу за кошти фізичних та/або юридичних осіб на спеціальності 121 Інженерія програмного забезпечення, 122 Комп’ютерні науки, 144 Теплоенергетика ти також маєш подати результати НМТ або ЗНО та мотиваційний лист, для вступу на всі інші спеціальності КПІ ім. Ігоря Сікорського за кошти фізичних та / або юридичних осіб достатньо мотиваційного листа.

Електронний кабінет вступники зможуть зареєструвати з 01 липня, а подавати заяви – з 19 липня до 31 липня. За державним замовленням (бюджет) можна подати до 5 заяв із зазначенням пріоритетності – від найвищого (1) до найнижчого (5) за твоїм вибором. За кошти фізичних та/або юридичних осіб (контракт) можна подати до 15 заяв. Загалом на всіма базами вступу (повна загальна середня освіта, диплом молодшого спеціаліста, молодшого бакалавра, фахового молодшого бакалавра, диплом бакалавра, диплом спеціаліста чи диплом магістра) та за всіма формами здобуття освіти (денна, заочна) сумарно одна людина може подати 20 заяв. Всі заяви, подані для вступу на навчання за державним замовленням, автоматично беруть участь у конкурсі на контракт. Рекомендацію для зарахування за державним замовленням буде надано 05 серпня, а до 08 серпня ти маєш подати оригінали документів особисто або з допомогою накладння кваліфікованого електронного підпису у кабінеті вступника. З усіма ключовими датами вступної кампанії можна ознайомитись за посиланням – тримай руку на пульсі та не прогав важливе!


Правила прийому до Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» в 2023 році


Оновлення від 30 травня 2022р.: У зв’язку з оголошенням воєнного стану в Україні вступна кампанія цьогоріч зазнала значних змін. 30 травня були затверджені Правила прийому для здобуття вищої освіти до Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» у 2022 році зі змінами, продиктованими ситуацією в країні та оновленими нормативними документами.
Основні новації:
 зміна строків вступної кампанії (детально можна ознайомитись за посилання, меню дозволяє переходити між розділами календарів, обравши вступ на перший курс на основі повної загальної середньої освіти, вступ на основі дипломів молодшого спеціаліста, молодшого бакалавра, фахового молодшого бакалавра та вступ до магістратури);
– запровадження національного мультипредметного тесту замість зовнішнього незалежного оцінювання;
– використання наскрізних коефіцієнтів під час обрахунку конкурсного бала (по всій Україні в усіх закладах освіти коефіцієнти для вступу за державним замовленням спільні);
– обов’язкове подання всіма вступниками мотиваційних листів;

Міністерством освіти і науки України оприлюднено Порядок прийому для здобуття вищої освіти в 2022 році, який регламентує процедуру вступу в Україні цьогоріч.

Основні новації для майбутніх бакалаврів:
— складання національного мультипредметного тесту (НМТ) замість зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) з трьох предметів – українська мова, математика та історія України – в один день в Україні та за межами держави;
— встановлення наскрізних коефіцієнтів на всі спеціальності по всій Україні (Додаток 4 до Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2022 році)
— зміна строків подання заяв та документів:
• реєстрація електронних кабінетів розпочнеться 01 липня;
• заяви подаються з 29 липня до 23 серпня;
• рекомендацію на місця за державним замовленням буде надано 29 серпня;
• виконати умови для зарахування (подати оригінали документів) необхідно до 02 вересня;
• зарахування за державним замовленням відбудеться 05 вересня;
 мотиваційний лист подають всі вступники.

На кафедрі здійснюється підготовка бакалаврів за спеціальністю:

121 Інженерія програмного забезпечення

Освітня програма: Інженерія програмного забезпечення інтелектуальних кібер-фізичних систем в енергетиці

Блоки вибіркових дисциплін:

  1. Програмне забезпечення кібер-енергетичних систем
  2. Програмне забезпечення розподілених систем та Web-технологій

Детальніше

Подання документів, основні положення: 

Головні дати вступної кампанії для вступу на бакалаврат

Етапи вступної кампанії:

  1. Вступ на освітній рівень бакалавра на бюджет  можливий за результатами Національного мультипредметного тесту (НМТ) або за сертифікатами ЗНО 2019-2021 років + мотиваційний лист.
  2. Вступ на освітній рівень бакалавра на контракт для спеціальностей 121 і 122 можливий за результатами НМТ або за сертифікатами ЗНО 2019-2021 років + мотиваційний лист.
  3. Мотиваційний лист враховується при рівній кількості балів. Вимоги і рекомендації до мотиваційного листа будуть оприлюднені пізніше.
  4. Сільський коефіцієнт скасовано.
  5. З ваговими коефіцієнти для спеціальностей можна ознайомитися за посиланням: https://pk.kpi.ua/specialities/
  6. Результати  ЗНО  2019-2021  року  з укр. мови та літератури/укр. мови, математики та/або історії України  за  бажанням  вступника  можуть  бути  зараховані  замість  відповідних предметів  НМТ,  якщо  різниця  балів НМТ  та  ЗНО з відповідного предмету не перевищує 15 балів.

Конкурсний бал розраховується:

Для вступу на перший курс для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти за такою формулою:

Конкурсний бал (КБ) = К1 × П1 + К2 × П2 + К3 × П3 + ОУ або КБ = ТК; де:

П1, П2, П3 – оцінки з першого, другого та третього предметів. Таблиця переведення тестових балів з української мови, математики, історії України національного мультипредметного тесту до шкали 100-200 наведена нижче у додатку;

ТК – оцінка творчого конкурсу;

ОУ – бал за успішне закінчення у рік вступу підготовчих курсів закладу вищої освіти для вступу до нього за шкалою від 0 до 10 балів у разі вступу на спеціальності (спеціалізації), зазначені в Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка. Якщо конкурсний бал вступника при цьому перевищує 200, він встановлюється таким, що дорівнює 200;

Невід’ємні вагові коефіцієнти К1, К2, К3 для кожної спеціальності визначені нижче у додатку.

Контакти відбіркової комісії факультету: (093) 194-47-16 (066) 064-30-92, (097) 653-21-29

email: tef-5@ukr.net