Смаковський Денис Сергійович

Смаковський Денис Сергійович

Смаковський Денис Сергійович, кандидат технічних наук, доцент.

У 2006 р. закінчив НТУУ «КПІ» за спеціальністю інформаційні технології проектування та отримав кваліфікацію магістра комп’ютерних наук. Захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 01.05.03 – математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин на тему “Прикладні програмні засоби для реалізації адаптивних алгоритмів розрахунку процесів теплопередачі в системах охолодження на теплових трубах”.

Викладає: автоматизоване проектування складних інформаційних об’єктів і систем, засоби проектування та підтримки процесу розробки програмного забезпечення, моделювання на Java-платформі, програмування на Java-платформі.

Профіль LinkedIn

Сторінка викладача

Основні публікації:

  1. Головко Л. Ф. Моделирование адаптивным сеточным методом температурного поля при лазерной наплавке порошковых материалов / Л. Ф. Головко, С. А. Лукьяненко, В. А. Агеєнко, И. Ю. Михайлова // Электронное моделирование. – 2009. – Т. 31, №1. – С. 21–32.
  2. Лук’яненко С. О. Методи чисельного моделювання високоградієнтних процесів в об’єктах з розподіленими параметрами / С. О. Лук’яненко, Д. С. Смаковський, Н. М. Аушева // Лазерні технології та комп’ютерне моделювання / Під ред. Л. Ф. Головка, С. О. Лук’яненка. – К.: Вістка, 2009. – С. 70–78.
  3. Смаковский Д. С. Адаптивная интерполяция на основе кривых Фергюссона для построения сеточных функций / Д. С. Смаковский // Электронное моделирование. – 2010. – Т. 32, №5. – С. 11–18.
  4. Глива В.А. Визначення та прогнозування динаміки зміни аероіонного складу повітря виробничих приміщень / В.А. Глива, В.І. Клапченко, С.М.Пономаренко, Л.О. Левченко, Д. С. Смаковский // Вісник НТУУ «КПІ». Серія «Гірництво». – 2010. – Вип. 19. – С. 161-167.
  5. Верлань А.А. Численное решение двумерного уравнения тепло¬проводности с использованием технологии OpenMP / А.А. Верлань, Д.С. Смаковский, И.Ю. Михайлова, // Математичне та комп’ютерне моделювання. Серія: Технічні науки : зб. наук. праць / Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України, Кам’янець-Подільський національний університет ім. Івана Огієнка. — Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2010. — Вип. 4. — C. 56-64.