Варава Іван Андрійович

Варава Іван Андрійович

Варава Іван Андрійович, Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України, науковий співробітник.

У 2003 р. закінчив Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» за спеціальністю інформаційні технології проектування та отримав кваліфікацію магістр комп’ютерних наук.

Викладає: сучасні засоби підтримки життєвого циклу.

Профіль LinkedIn

Сторінка викладача

Основні публікації:

  1. Варава И.А. Методы распознавания образов и выделение кластеров при обработке файлов временной динамики температуры расплава кристаллизирующегося металла // Штучний інтелект. — 2009. — № 1 — С. 19-26.
  2. Варава И.А. Элементы САПР беспилотных летательных аппаратов на базе CFD-пакетов // Комп’ютерні засоби, мережі та системи. – 2010. – № 9. – С. 140-146.
  3. Варава І.А. Аналіз загроз міжнародного науково-технічного співробітництва / І.А. Варава, І.В. Сегеда, Р.В. Бабич // Міжнародне науково-технічне співробітництво [Текст]: Матеріали V(XVII) Всеукр. наук.-практ. конф., Київ, 12-13 березня 2009 р.: тези доповідей [редкол.: В.Г. Герасимчук (відпов.ред.) та ін.]. – К.: НТУУ «КПІ», 2009. – 268 с.
  4. Варава І.А. Розробка бібліографічного стилю для MS Word 2007 згідно ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. / Д.Ю. Мацола, І.А. Варава // Сучасні проблеми наукового забезпечення енергетики [Текст]: Матеріали IX міжнародної наук.-практ. конф. аспірантів, магістрантів, студентів, Київ, 19-22 квітня 2011 р.
  5. Варава І.А. Критерії вибору типу регресії // Ю.П. Кухарчук, І.А. Варава // Сучасні проблеми наукового забезпечення енергетики[Текст]: Матеріали IX міжнародної наук.-практ. конф. аспірантів, магістрантів, студентів, Київ, 19-22 квітня 2011 р.