Гагарін Олександр Олександрович

Гагарін Олександр Олександрович

Гагарін Олександр Олександрович, кандидат технічних наук, доцент.

У 1971 р. закінчив Київський політехнічний інститут за спеціальністю електронні обчислювальні машини та отримав спеціальність інженер-електрик з обслуговування ЕОМ. У 1987 р. захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 05.13.11 — математичне і програмне забезпечення обчислювальних комплексів, систем та мереж на тему «Построение специализированного алгоритмического и программного обеспечения многомашинного вычислительного комплекса реального времени».

Викладає: системне програмування; мультимедійні системи та WEB-програмування.

Основні публікації:

  1. Гагарін О.О. Титенко С.В Модель навчального Web-контенту Tree-Net як основа для інтеграції керування знаннями і безперервним навчанням // Системні дослідження та інформаційні технології. – 2009. – № 1. – С. 74–86.
  2. С.С.Забара, І.М.Кузьменко, Ю.Д.Щербашин Навчальний посібник з грифом МОН України; «Моделювання систем в середовищі Маtlab» К.:ВМУРОЛ “Україна”, 2010. – 132 с. (Лист МОН N1/11-3186 від 16.04.10).
  3. Гагарін О.О. Мірошниченко І.В Вибір параметрів адаптивних систем обробки експериментальних даних у енергетиці / Гагарін О.О. Мірошниченко І.В //Інформаційне забезпечення вирішення еколого-енергетичних проблем сталого розвитку суспільства: монографія[ Караєва Н.В., Левченко.Л.О., Письменна У.Є та нш./] за заг.ред. Лук’яненка С.О, Караєвої Н.В. с 207-220
  4. Гагарін О.О., ТитенкоС.В.Формальний апарат та програмні засоби автоматизації побудови індивідуального навчального WEB середовища //6-а міжнародна конференція «Нові інформаційні технології в освіті для всіх: навчальні середовища» 21-23 листопад 2011м.Київ с 98-104.
  5. Гагарін О.О., Безпалий Є.О., Титенко С.В.Перспективи впровадження хмарних обчислень у сфері сучасної вищої освіти./ XVII Міжнародна науково-практична конференція аспірантів, магістрантів і студентів ІАІ-2012 інтелектуальна обробка інформації // К. Вид-во НТУУ «КПІ»,2012с.