Навчальні програми дисциплін

НАВЧАЛЬНІ ПРОГРАМИ ДИСЦИПЛІН (СИЛАБУСИ)

Код н/дКомпоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота)Кількість кредитівФорма підсумкового контролюВикладач розробник силабусаПосилання для перегляду
123456
1. НОРМАТИВНІ освітні компоненти
1.1. Цикл загальної підготовки
ЗО 01Інноваційний менеджмент та інтелектуальна власність в ІТ4,5залік Інноваційний менеджмент та інтелектуальна власність в ІТ 
ЗО 02Сталий інноваційний розвиток2залік Сталий інноваційний розвиток
ЗО 03Практичний курс іноземної мови для ділової комунікації3залік Практичний курс іноземної мови для ділової комунікації
1.2. Цикл професійної підготовки
ПО 01Розробка застосунків Інтернету речей та сенсорних мереж в енергетиці5ЕкзаменФедорова Наталія ВолодимирівнаРозробка застосунків IoT1
ПО 02Розробка застосунків Інтернету речей та сенсорних мереж в енергетиці. Курсова робота1залікФедорова Наталія ВолодимирівнаКР_розробка застосунків IoT1
ПО 03Інтелектуальний аналіз даних для задач енергетики6екзаменВерлань Андрій АнатолійовичІнтелектуальний аналіз даних для задач енергетики 
ПО 04Інженерія даних та знань5залікКоваль Олександр ВасильовичІнженерія даних та знань
ПО 05Хмарні та Грід-технології5ЕкзаменСвістунов Сергій ЯковичХмарні та GRID_технології
ПО 06Методологія інженерії програмного забезпечення4залік Методологія інженерії програмного забезпечення
ПО 07Методологія інженерії програмного забезпечення. Курсовий проект1,5залік  Методологія інженерії програмного забезпечення. Курсовий проект
Дослідницький (науковий) компонент
ПО 08.1Наукова робота за темою магістерської дисертації. Частина 1. Основи наукових досліджень2залікКоваль Олександр ВасильовичНАУКОВА РОБОТА ЗА ТЕМОЮ  МАГІСТЕРСЬКОЇ ДИСЕРТАЦІЇ. Частина 1
ПО 08.2Наукова робота за темою магістерської дисертації. Частина 2. Науково-дослідна робота за темою магістерської дисертації2залікГаврилко Євген ВолодимировичНауково _дослідна _робота_за _темою_дисертації _2
ПО 09Практика14залікФедорова Наталія ВолодимирівнаПрограма практики
ПО 10Виконання магістерської дисертації12захист Виконання магістерської дисертації
2. ВИБІРКОВІ освітні компоненти
2.1. Цикл професійної підготовки (Вибіркові освітні компоненти з факультетського/кафедрального Каталогів)
ПВ
01
Освітній компонент 1 Ф-Каталогу4ЗалікГаврилко Євген ВолодимировичМетоди і засоби забезпечення безпеки бездротових, мобільних та хмарних технологій
ПВ 02Освітній компонент 2 Ф-Каталогу4залікСігайов Андрій ОлександровичТестування програмного забезпечення на проникнення
ПВ 03Освітній компонент 3 Ф-Каталогу5екзаменФедорова Наталія ВолодимирівнаОброблення надвел.мас.даних
ПВ 04Освітній компонент 4 Ф-Каталогу5екзаменФедорова Наталія ВолодимирівнаBig Data
ПВ 05Освітній компонент 5 Ф-Каталогу5екзаменФедорова Наталія ВолодимирівнаАналитика од сенсори